מאמרים מקצועיים

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות היא תהליך שבאמצעותו ניתן להעריך את הסיכונים וההזדמנויות הפוטנציאליים בחברה. תהליך בדיקת הנאותות

קרא עוד
בודק שכר

בודק שכר

אי אפשר להיות חשב שכר בלי להיות בודק שכר, להיות מעודכן בחקיקה, בפסיקות ובהסכמים שיש

קרא עוד

ניתוח כלכלי

ניתוח כלכלי הוא תהליך של לימוד והערכת פעילות כלכלית על מנת להבין כיצד משאבים משמשים,

קרא עוד
ניתוח עסקי

ניתוח עסקי

ניתוח עסקי הוא תרגול של ניתוח והבנה של תהליכים עסקיים, מערכות ואסטרטגיות על מנת לזהות

קרא עוד
הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות מהוות מרכיב מאד חשוב בקביעת הרווח הנקי של החברה וההכנסה החייבת במס. העיקרון

קרא עוד