הרצאות, סדנאות וקורסים בנושאים פיננסיים

יוליה לוי-רו"ח (ישראל, ארה"ב)​

על המרצה:

בעלים ומנכ"לית של פיינאלי קונטרול פיננסי בע"מ, מומחית לניהול פיננסי אסטרטגי והשבחת חברות, כלכלנית ורו"ח מוסמכת בישראל וארה"ב, פרשנית כלכלית בטלוויזיה, מגשרת עסקית ובוררת, יזמת ואשת עסקים. דירקטורית בחברה ציבורית בישראל, חברת מועצת קופת חולים מאוחדת, וחברה בוועד מנהל של עמותות שונות.

בעלת  ניסיון פיננסי עשיר ומגוון בארץ ובעולם, מרצה באקדמיה וארגונים אחרים, ומנחה סדנאות, קורסים והרצאות פרקטיות בתחום הפיננסים, ניהול כספים, ניתוח דוחות כספיים, הערכות שווי, בקרות פיננסיות ניהול סיכונים, גיוסי אשראי, ניהול משברים פיננסיים, ניהול הון אישי ועוד.

הכשרות פנים ארגוניות בתחום החשבונאות והפיננסים

 1. קריאה וניתוח דוחות כספיים והערכות שווי לדירקטורים מנהלים בכירים
 • התקינה הבינלאומית – דגשים שימושיים
 • הדוחות הכספיים בארגון – מטרה, מבנה, תקינה חשבונאית והקשר ביניהם לבין הצלחה פיננסית בארגון
 • הבנה מעמיקה של דוחות הכספיים- כללים לקריאה מושכלת וכלים פרקטיים להבנת התמונה הגדולה
 • ניתוח דוחות כספיים – ניתוח איכותי לעומת ניתוח אנליטי כמותי ואיכות ומה שבין השורות.
 • יחסים פיננסיים- סוגים, מהות, חשיבות ושימוש יומיומי למנהלים בכירים בארגון
 • הערכת שווי חברות-שיטות ופרקטיקה נפוצה, שימושים ועקרונות לקריאה וניתוח
 • ניהול סיכונים פיננסיים בראי הדירקטוריון
 • אחריות הדירקטוריון בהקשר של ניהול סיכונים וניתוח אירועים שונים

 1. תקציב ובקרה
 • מטרות ועקרונות הבניה של התקציב הגמיש לעומת התקציב הקשיח  בארגון
 • כלים לבניית תקציב וביצוע בקרות שוטפות של תכנון מול ביצוע לצד יישום התובנות שעולות
 • קריאה והבנת התקציבים
 • עקרונות לבניית תקציב תקופתי נבון ושיטות לביצוע בקרה (ביצוע בפועל מול התקציב שנקבע)
 • ניתוח סטיות של בפועל מול תקציב

 

3 . חשבונאות למנהלים דרג ביניים -חשבונאות ניהולית ותמחיר

 • הבנת סוגי ומבנה העלויות בארגונים השונים למיקסום הרווחים  
 • יתרונות מבנה עלויות רזה וחשיבותו ב-2022
 • תמחיר תהליך לעומת תמחיר הזמנה – שיטות להקצאת העלויות העקיפות בין מחלקות השרות השונות בארגון ותמחור מוצרים נכון בראיית שיטות תמחיר מסורתית
 • נקודות איזון בעסק וניתוחי רגישות – למה זה כה חשוב בסביבת אי וודאות כלכלית
 • עקומות למידה פיננסית בארגון ויישומה בשטח

 

 1. ניהול סיכונים בארגון
 • ניהול לעומת התנהלות – חשיבות ניהול סיכונים פיננסים בכל ארגון
 • שלבים בניהול סיכונים פיננסים בארגון, מיפוי הסיכונים ודרכי ניהולם לצד טיפול במשברים
 • חשיבותן של בקרות פיננסיות לאיתור סיכונים פיננסיים בארגון.
 • זיהוי תרמיות והונאות בארגון. הנורות האדומות יש לחפש בדוחות הכספיים ובהתנהלות הארגון
 • כלי בקרה חשבונאיים ופיננסים בשרות המנהל והדירקטור

 

 1. ניהול תזרימי מזומנים
 • תחזיות תזרימי מזומנים – חשיבותו של תכנון, איתור הסיכונים וניהולם.
 • בקרה על תזרימי מזומנים והתובנות מהדרך להמשך הפעילות של הארגון.
 • ניהול אשראיים בארגון ומערכות היחסים עם הבנקים המקומיים והבינלאומיים.
 • גיוסים של מקורות מימון ועיתוים- דגשים בתהליך.
 • כלים של גידור- סיכונים וסיכויים והיישומם

 

הכשרות בנושאי יזמות וניהול פיננסי לעסקים

 1. גיוס הון ליזמים ובעלי עסקים ומושגים חשובים בבנקאות
 • מקורות למימון העסק – הון עצמי לעומת אשראי בנקאי, קרנות ומשקיעים –כל השיטות בעד ונגד
 • התנהלות מול בנקים ליזם – מושגי יסוד, עקרונות ניהול שוטף לעומת מעמד של בקשת אשראי
 • מינוף נכון- מהו? כללים בסיסיים
 • יתרונות וחסרונות המינוף – מתי ואיך משתמשים בו נכון
 • אשראי מנקודת מבט של הבנקים – מה הבנק בוחן בבקשות אשראי
 • הכנת בקשה לקבלת אשראי מבנק או מקור אחר- כלים וטיפים מעשיים

 

 1. חשבונאות פיננסית למתחילים
 • הכרת דוחות כספיים ניהוליים, מבנה, מטרה והקשר ביניהם – בתקינה הבינלאומית, האמריקאית, הישראלית וכן חשבונאות של נישות – חשבונאות מלכ"רים, רשויות מקומיות, קרנות הון סיכון ועוד.
 • כלים פרקטיים להבנת התמונה הגדולה שהדוחות מציגים. 
 • עקרונות חשבונאיים מרכזיים ועקרונות התקינה הבינלאומית החדשה IFRS
 • הבדלים מרכזיים בין התקינה הבינלאומית IFRS לבין התקינה האמריקאיות USGAAP
 • היתרונות והחסרונות של שיטות השערוך שהתקינה הבינלאומית מאפשרת ליישם

 

 1. ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות בקניה/מכירה
 • ניתוח דוחות כספיים – ניתוח איכותי לעומת ניתוח אנליטי כמותי
 • יחסים פיננסיים,-סוגים,מהות, חשיבות ושימוש בכל הכלים לאיתור נקודות רגישות בכל ארגון
 • הערכת שווי חברות-שיטות בסיסיות והתאמה לענפים השונים
 • עקרונות השוואתיות בין חברות ציבוריות ופרטיות בכל הנוגע להערכות שווי (פרמיית אי סחירות שלילית)

 

 1. סדנא מעשית בניהול פיננסי ליזמים
 • הפיננסים בעסק- כללי משחק ודרכים לנצח בו
 • מושגי יסוד ודרישות רגולטוריות מעצמאיים – מע"מ, ניכויים, מקדמות מס הכנסה ועוד
 • סוגי הכנסות – בסיס מצטבר לעומת בסיס מזומן -מדיניות תשלומים ועוד
 • סוגי הוצאות- קבועות ומשתנות, תקופתיות ושוטפות – ניהול נכון ובקרה על הוצאות
 • הפחתת סיכונים עסקיים באמצעות שיטות ניהול ובקרה מתקדמות
 • תמחור והמחרה של מוצרים ושרותים- שיטות וטעויות נפוצות
 • ניהול לעומת התנהלות – כלים פיננסיים לתכנון נכון בעסק
 • בניית תחזיות לדוח רווח והפסד בהתאם למודלים עסקיים שונים
 • חשיבות ניהול העסק ברוח התזרים ואיך עושים את זה בפועל
 • תזרימי מזומנים – בניית תחזית דוח והתייחסות לאלמנט "ההפתעה" בתחזיות
 • כללים לקריאה של דוחות פיננסיים –רווח והפסד, מאזן בוחן ותזרימי מזומנים
 • פעילות שוטפת – כיצד בוחנים את התזרים בצורה מושכלת?
 • פעילות השקעה- מתי היא כדאית? באיזה שלב וכמה כדאי להשקיע?
 • פעילות מימון – גיוס אשראי ופרעונו- איך לוקחים ומתי מחזירים
 • ניהול סיכונים כללי בדגש על ניהול סיכונים בתזרים ורווחיות
 • נקודת איזון – מהי ואיך עובדים איתה נכון? התייחסות למע"מ, מסים ועוד.
 • תמחור, תמחיר והמחרת מוצר/שרות – ניתוח עלויות, מתחרים ולקוחות
 • הפחתת סיכונים עסקיים באמצעות ניהול נכון של עלויות והגדלת הכנסות מבוקרת
 • התנהלות מול בנקים – שוטף לעומת מעמד של בקשת אשראי
 • מקורות למימון העסק – הון עצמי לעומת אשראי בנקאי, קרנות ומשקיעים  
 • יתרונות וחסרונות המינוף
 • שיטות ניהול פיננסי וכלים לפיקוח על נותני שרותים פיננסיים
 • מיפוי הסיכונים, תוחלת הסיכונים
 • בקרות פיננסיות המתאימות לכל עסק.