ניהול תזרים מזומנים בעסק

ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים בעסק ובעיקר המעקב הקבוע אחרי ההוצאות וההכנסות שלו, מאפשר לבעלי שליטה בחברות ומנהלים בכירים להישאר בשליטה. מעקב אחר ניהול תזרימי מזומנים מספק להם ברמה יומיומית מודעות גבוהה בכל הנוגע לניתוח כלכלי של הניהול הפיננסי שלהם בזמן אמת ולראות "במספרים" כיצד התוכנית העסקית שלהם באה לידי מימוש או מתרחקת מהיעדים תוך כדי תנועה, מה שמאפשר להם לבצע תיקונים שוטפים כדי להמשיך ולפעול.

תחזית תזרים מזומנים לתקופה הקרובה, בטווח המיידי או הארוך גם יחד, מעניקה למנהלים את המידע המפורט והמיידי ביותר שדרוש להם כדי לקבל החלטות עסקיות שוטפות קדימה, ויש לה גם חשיבות ממשית ביכולת של המנהלים לנהל בפועל את האירועים בזמן אמת ולמנוע אסונות כמו חריגה מהמסגרות או ניצול רזרבות מזומנים מוקדם מהמתוכנן.

תחזית תזרים מזומנים שונה בתכלית מדוח על תזרימי מזומנים התקופתי שכלול בדיווחים כספיים שוטפים שנותן למשתמשים בדוחות הכספיים את מלוא המידע שהם זקוקים לו כדי להבין מה קרה בתקופה הקודמת. המידע הזה לרוב מדויק מאוד, אלא שהוא מספר את מה שקרה אתמול ולא ממש עוזר לקבל החלטות לגבי המחיר.

אז מהי החשיבות של תחזית תזרים מזומנים?

תחזית תזרימי מזומנים מאפשרת לבעלי השליטה ומנהלים בחברות לראות את הצפי למה שיקרה ליתרות העו"ש בעתיד.

דוח על תזרימי המזומנים בדוחות הכספיים משקפים בצורה מאוד מסודר את מה שקרה בתקופות קודמות. בתוך דוח תזרים מזומנים מופיע ניתוח מסודר של השינוי ביתרות המזומנים ושווי מזומנים במהלך התקופה כאשר כל הפעולות מחולקות ל-3 קטגוריות שסיכומן מסביר את השינוי הזה. הפעילויות שכלולות בדוח הן פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון שמראות יתרות חיוביות, אם הכספים זרמו פנימה או יתרות שליליות, אם הכספים זרמו אל מחוץ לארגון.

ההקפדה והדייקנות במילוי הדו"ח מאפשרות ניתוח כלכלי יסודי, שהוא מעין "מראה" עבור בעלי החברה, כזאת שמעניקה להם את היכולת לקבל את ההחלטות העסקיות המושכלות ביותר לגבי העתיד, בהתבסס על נתונים מדויקים מהעבר.

ניתוח של דוח על תזרים מזומנים לתקופה קודמת אמנם אינו יכול להשפיע על ביצועי העבר של העסק, אבל הוא כן מהווה תחנת מידע חשובה בנוגע לעתיד וכלי חשוב שמאפשר, במידת הצורך, לשנות אסטרטגיה או תוכנית עסקית על מנת להיטיב את המצב הכלכלי של העסק קדימה, לאור התחייבויות עתידיות או התנהלות פיננסית שלא היטיבה עם העסק עד לאותה נקודה.

חלוקת אינפורמציה חשובה למנהלים על ההתנהלות הפיננסית עסקית בעבר

כיצד דוח תזרים מזומנים מביא לידי ביטוי את האינפורמציה הפיננסית על העסק בתקופות קודמות? בחלוקה לשלושה סוגים של "זרימת כספים" פנימה או החוצה ובדיווח על הפעילות שהתקיימה בכל אחד מאותם התחומים, בתקופת הזמן שאליה הדו"ח מתייחס:

  1. תזרים מזומנים בשל פעילות שוטפת – פה בא לידי ביטוי תזאים של הכספים היום יומיים שהעסק גלגל פנימה והחוצה, לרבות הוצאות קבועות כגון חומרי גלם (אם העסק יצרני), שכר לעובדים ולמנהלים, הכנסות ממכירות או ממתן שירותי ניהול כספי (בהתאם לפעילות העסק), תשלומים קבועים (כגון מיסים, שכירת משרדים, תשלומים לחברת ביטוח) ועוד. החלק הזה של הדו"ח מעניק מידע חשוב בנוגע ליכולות החברה להתנהלות עצמאית ללא תלות פיננסית במימון חיצוני ומימוש התחייבויות עבר של העסק. ככל שהיתרה הזאת בדוח חיובית יותר כך  היכולת של העסק לייצר תזרים חיובי מהפעילות העסקית עיקרית גבוהה יותר.
  2. תזרים מזומנים בשל פעילות השקעה –החלק הזה בדו"ח מתייחס להשקעות השונות שהעסק ביצע במהלך התקופה – השקעות פיזיות או פיננסיות של העסק. אלו יכולות להיות השקעות כמו רכישה של נכסים מניבים – מוחשיים או בלתי מוחשיים כמו רכוש קבוע, פטנטים או ציוד, כמו גם השקעות שונות בניירות ערך בשוק ההון, לדוגמה, שמייצרות הכנסות נוספות וחיצוניות לחברה. חלק זה של דוח המזומנים מעניק שיקוף למנהלים בנוגע לקבלת ההחלטות על השקעות שנעשו בעבר בנכסים יצרניים שיאפשרו לחברה לייצר הכנסות שוטפות בעתיד או השקעות של עודפים בנכסים מניבים שיאפשרו לחברה לשמור את הרזרבות בצד בזמן שהן מניבות לה הכנסות נוספות.
  3. תזרים מזומנים בשל פעילות של מימון חיצוני – דיווח על הכנסה והוצאה של כספים, שמגיעים מגורמי מימון חיצוניים ולא מתוך החברה עצמה. אלו יכולים להיות הזרמות הון ממשקיעים, הלוואות מבנקים, כספים מהנפקת החברה בבורסה ועוד. כמו בפעילויות הקודמות פלוס ביתרות הללו משקף תזרים חיובי לחברה ויתרה שלילית משמעה יציאה של הכספים מהחברה.

מבט ה"מאקרו" שמעניק דו"ח על תזרים מזומנים על גורמי מימון חיצוניים והשפעתם על החברה, כאשר הוא מופק בקביעות ולאורך זמן, מאפשר למידה טובה יותר של השימוש של העסק בתקופוץ קודמות בכספים ויכול לסייע למנהלים לשכלל את היכולת של המנהלים בארגון לבחור לשנות את התמהיל של שימוש במזומנים בתקופות עתידיות, כפי שהוא יבוא לידי ביטוי בתחזית תזרים לתקופה עתידית.

חשוב להבין שעל אף שדוח תזרים מזומנים הוא, לכאורה, דוח סטנדרטי למדי, הוא עדיין מאודרלוונטי בכל עסק, ויש לו תרומה משמעותית בתהליכי קבלת החלטות עבור כל ארגון בנפרד. הממצאים שמתקבלים בתוכו עשויים להיות קריטיים להמשך דרכו של העסק ולניתובו לעבר היעד שהמנהלים הציבו עבורו, תוך קביעת מדיניות לניהול סיכונים שייתכן ועולים מתוך הדוח הזה.

מהם היתרונות של דו"ח תזרים מזומנים עבור גורמי מימון והשקעה חיצוניים?

ניתוח של דוח על  תזרים מזומנים תקופתי בקביעות, מאפשר למנהלים לשמור על האצבע על הדופק הפיננסי בכל הנוגע לשריפת המזומנים בכל תקופה ולרוב מפעיל התראה מוקדמת בכל הנוגע למועד הגיוס וסכומי הגיוס הדרושים מהמשקיעים הפוטנציאליים.

מנקודת מבטו של המשקיע, העובדה כי החברה מבצעת ניתוח תקופתי של שימוש במזומנים מאותת לו כי השקעתו תהיה בידיים טובות, שכן הנהלת חשבונות משקיעה משאבים לתכנון, ניהול ובקרה שוטפים של המימון החיצוני שמגיע לחברה. ניהול פיננסי  הדוק שזה עשוי לעודד משקיע פוטנציאלי לקבל ההחלטה להשקיע בפועל בחברה – וליהנות מהרווחים שהיא תפיק עבורו בעתיד.

ניהול תזרים מזומנים סיכום :

ניהול תזרים מזומנים לרבות בניה וניהול של תחזיות תזרימי מזומנים קדימה כמו גם הקפדה על הפקת דוח על תזרים מזומנים לתקופות קודמות על ידי מקצוענים המומחים בתחום, עושה סדר בכל הקשור בחלק הפיננסי של החברה ומאפשר למנהליה להשקיע את זמנם ומרצם בהשבחת החברה ובפיתוחה.

אודות הכותב/ת

יוליה לוי - מייסדת ומנכ"לית

יוליה לוי - מייסדת ומנכ"לית

יוליה לוי, היא יזמת, אשת עסקים ורואת חשבון מוסמכת בישראל וארה"ב, עם ניסיון של כ-20 שנה בתפקידי ניהול וחשבונאות בכירים. בעברה, כיהנה בשורה של משרות מפתח בפירמות רואי החשבון המובילות בישראל ובארגונים נחשבים, ביניהם: EY ודלויט. כיום היא משמשת במקביל לתפקידה ב-Finally, כדירקטורית בחברות ציבוריות בישראל וכחברה במועצת קופת החולים מאוחדת.

מעוניינים לקבל הצעת מחיר לשרותי ניהול תחזיות תזרימי מזומנים וניתוח תזרימי מזומנים לחברה שלכם?

השאירו פה את הפרטים שלכם ונשמח לבנות לכם פתרון המותאם לצרכים ולתקציב שלכם.

תוכן עניינים

תכנים פיננסיים מרתקים מחכים לך בניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן