לשלם או לא לשלם את דמי הבידוד? לא זאת השאלה

דמי הבידוד

על פי הערכות העסקים בישראל חווים הפסדים של 96 מיליון ש"ח מדי יום בשל התפשטות הווריאנט החדש או מיקרון. הפעם, להבדיל מהפעמים הקודמות הממשלמה לא יוצאת בתוכניות פיצוי רחבות לעסקים ומתייחסת בשלב הזה רק לנושא דמי הבידוד.

כדי להבין את המשמעויות של תשלום ימי הבידוד אני מזמינה אתכם לקרוא את המאמר שמנסה להכניס קצת סדר לבלאגן שעופף את הנושא.

זכויות של עובדים שכירים הנאלצים להיכנס לבידוד, ומתי עובדים זכאים לתשלום ממעסיקיהם?

על פי ההנחיות החדשות עובד שנכנס לבידוד זכאי לתשלום מהמעסיק החל מיום הבידוד הראשון וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

 • העובד נעדר מהעבודה בשל חובת הבידוד
 • העובד שהה בפועל בבידוד ו
 • העובד מסר דיווח למשרד הבריאות

מי לא זכאי לתשלום מבין העובדים השכירים?

 • עובד שדיווח למשרד הבריאות על הבידוד באיחור יהיה זכאי לתשלום עבור ימי הבידוד עד 4 ימים. רטרואקטיבית בלבד מיום הדיווח.
 • עובד אשר נדרש לשהות בבידוד עקב נסיעה פרטית לחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד.
 • עובד בבידוד בגין היותו חולה מאומת, אינו זכאי לתשלום דמי בידוד – אלא לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, בהתאם לימי המחלה הצבורים לזכותו.
 • יש לציין כי מי שעובד מהבית, ובפועל עובד במהלך ימי הבידוד, יהיה זכאי לתשלום שכר עבודה רגיל עבור ימים אלה.

מהו גובה התשלום עבור ימי הבידוד?

 • התנאים הבאים יזכו את העובדים בדמי בידוד מלאים, קרי 100% משכר העבודה הרגיל:
 • מחלים או מחוסן המחויב בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 • עובד שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן או
 • עובד השוהה בבידוד עם ילדו (עד גיל 16) שחלה עליו חובת בידוד, ובלבד שהילד אינו חולה מאומת
 • התשלום כפוף למסירת הצהרה למעסיק בנוסח הקבוע בחוק, ובכפוף לדיווח למשרד הבריאות

מהי תקופת הזכאות לתשלום עבור הבידוד?

התקופה המזכה עובד בתשלום דמי בידוד היא תקופת הבידוד המזערית בלבד. כלומר, תקופת הזכאות לתשלום דמי בידוד תהיה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים תקופת הבידוד. למשל, אם כרגע זמן הבידוד המינימלי הוא עשרה ימים, מעבר לכך לא יהיה תשלום

האם ינוכו מהעובד ימי המחלה עקב ימי הבידוד?

 • נכון להיום, המעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד ועד למקסימום שלושה ימי מחלה, אפילו אם העובד נעדר יותר משלושה ימים.
 • אם אין לעובד יתרת ימי מחלה הצבורים לזכותו, המעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.
 • אם העובד יסיים לעבוד בטרם יצבור את ימי המחלה הנדרשים, המעסיק רשאי לנכות מצבירת ימי החופשה של העובד.
 • אם לא נשארה יתרה, לא ניתן לחייב את העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו.

מה היא זכאותו של הורה שכיר, הנאלץ לשהות עם ילד בבידוד או חולה מאומת?

 • עובד, אף שלא חלה עליו חובת הבידוד, אך נעדר מהעבודה לצורך ליווי ילדו המחויב בבידוד (עד גיל 16 או ילד עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי), יהיה זכאי לדמי בידוד מלאים בשיעור 100% מהשכר הרגיל, בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:
 • ילדו של העובד אינו חולה מאומת ולא חלה עליו חובת בידוד בשל חזרה מחו"ל.
 • העובד דיווח על הבידוד של ילדו למשרד הבריאות והמציא אישור על כך למעסיק או העובד מסר למעסיק הצהרה בהתאם לנוסח הקבוע בחוק, שלפיה אין לילד הורה אחר הזכאי לדמי בידוד.
 • אם במהלך תקופת הבידוד הילד יתברר כחולה מאומת, העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בגין מחלת ילד בהתאם לחוק ובהתאם לימי המחלה הצבורים לזכותו.

מה לגבי זכאות העצמאים בבידוד?

ב11.1 בערב פורסם מתווה הפיצויים החדש שמקנה לעצמאיים 430 שח לכל יום בידוד ועד ארבעה ימי בידוד. בקשות הפוצוי יוגשו ע"י העצמאים אם ירצו בכך החל מחודש יולי 2021 אך אלה יוגבלו ב3 ימי בידוד בלבד. מינואר 2022, מספר הימים שניתן לבקש עליהם החזר יהיה ארבעה.

 מעסיק ששילם לעובד שזכאי על פי הדין לדמי בידוד במהלך התקופה שבין 01.10.2020 ל-28.02.2022, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי הבידוד ששולמו לעובדים.

 • עבור יום הבידוד הראשון המעסיק לא יקבל החזר כלשהו (המעסיק לא נדרש לשלם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד עבור יום הבידוד הראשון.
 • עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
 • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
 • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
 • החל מיום 05.08.2021 ההחזר עבור העלויות הנלוות ששילם המעסיק בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד הוא עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד.

החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד ובמידת הצורך, על הימצאות ילדם בבידוד.

החזר התשלום הנו רק עבור ימי עבודה בפועל שבהם נעדר העובד מעבודתו וקיבל דמי בידוד- לעובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים. לעובד חודשי שעבד 5 ימים או פחות בשבוע ינוכו 2 ימי מנוחה.

באוצר הדגישו כי לא תהיה מגבלת בידודים, והפיצוי יינתן גם אם עובד או עצמאי יידרש למספר כניסות לבידוד.

אז מעסיקים יקרים, אם כבר מגיע לכם החזר, אנא דאגו לדרוש אותו, כי לצערנו הוא לא מגיע אוטומטית…

מקווה שהסקירה סייעה לכם להבין את המתווה של תשלומים בגין ימי הבידוד ומאחלת לכולכם שלא תצטרכו ליישם אותו בעסק שלכם

רוצים להנות מתכנים איכותיים בנושא ניהול כספים בחברות?

מוזמנים להירשם לניוזלטר השבועי שלנו:

https://lp.vp4.me/pt87

תוכן עניינים

תכנים פיננסיים מרתקים מחכים לך בניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן