הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות מהוות מרכיב מאד חשוב בקביעת הרווח הנקי של החברה וההכנסה החייבת במס. העיקרון הוא שמס משלמים על הרווח בלבד והרווח מחושב לפי סך ההכנסות שהיו בשנת מס מסוימת בניכוי סך ההוצאות שהיו באותה שנה.

כאן לתמונה נכנס המושג "הוצאה מוכרת" שכולנו שמענו עליו, אך איך זה תורם לנו כבעלי עסק?

הוצאה מוכרת היא בעצם הוצאה של העסק אשר תרמה לייצור ההכנסות ואפשר לקזז אותה מהכנסות החברה ובכך להקטין את המיסים.

במאמר זה נדבר על סוגי ההוצאות המוכרות לצרכי מס בהתאם לכללי רשות המיסים.

מוכנים?

נצא לדרך!

הוצאות מוכרות לצורך מס

פקודת מס הכנסה (ס' 17) מפרטת סוגי הוצאות שונות העשויות להיכלל תחת הגדרת "הוצאות מוכרות", וזאת בהתאם לסוג העסק הרלוונטי ולכך שההוצאה למעשה הינה הכרחית לשם ייצור הכנסה מהעסק.

הוצאות מוכרות

עקרונית, הוצאה מוכרת הינה הוצאה הכרחית לצורך ייצור הכנסה מהעסק. ניתן לערוך הבחנה בין שני מקרים שכיחים – הוצאה שוטפת המשולמת לצורך שמירה על הקיים והתפעול השוטף של העסק (לטווח קצר), הוצאה בגין פחת (בלאי) משימוש ברכוש קבוע (הוצאה ארוכת טווח לצורך שימוש שוטף ועתידי).

באשר לפחת, החישוב נעשה עפ"י שיעורים שונים שנקבעו בפקודת מס הכנסה המתייחסים לסוג הרכוש ומטרת שימושו בעסק. כמו כן, ניתן לציין הוצאות נוספות העשויות להקטין את ההכנסה החייבת, כגון הפקדות בקרן פנסיה וקרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה.

הוצאות מוכרות חלקיות 

למרות האמור לעיל, חלק מההוצאות עלולות שלא להיות מוכרות באופן מלא, וזאת למרות שהוצאו במלואן לטובת פעילות העסק –  לעניין זה נכללות בתקנות מס הכנסה הוראות מפורטות המגדירות את אופן החלוקה בין החלק המוכר לבין החלק העודף בהתאם לסוג ההוצאה הרלוונטית.

דוגמאות להוצאות מוכרות שכיחות מסוג זה: אחזקת רכב, טלפון נייח בעבודה מהבית, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל, אש"ל, כיבודים, מתנות וביגוד מקצועי.

הוצאות מעורבות 

ניתן להגדיר כהוצאה מעורבת הוצאה שהוצאה למטרות שימוש משולבות (עסקית ופרטית) –  במקרים אלו מידת ההכרה בהוצאה תהא באופן יחסי, וזאת בהתאם לאופי ההוצאה ומטרת שימושה העיקרית.

הוצאות בעלות אופי עונשי 

ככלל, יודגש כי הוצאה שהוצאה בעקבות צעדי עונשין (קנסות וכדומה) לא תוכר כלל.

ניכוי מס במקור 

כמו כן, ישנן הוצאות מסויימות בהן חלה חובה על הנישום לנכות מהן מס במקור (בהתאם לתקנות מס הכנסה) לצורך סיווגן כהוצאות מוכרות. 

תשלום בשנת המס                                                  

בנוסף, במידה והעסק מדווח באופן שנתי ע"ב מזומן (מצב אופיני לבעלי מקצועות חופשיים), חלה חובה על ההוצאה להשתלם במסגרת אותה שנת מס בה התקיימה ההוצאה בפועל.

הפרזה בהוצאות                                                                                                                       

 למרות האמור לעיל, יש לסייג ולומר כי בהתאם לפקודת מס הכנסה (ס' 30) שמורה לנציב מס הנסה הזכות שלא להכיר בחלק מההוצאות בנימוק שהינן מופרזות באופן יחסי.

אחוז המע"מ הניתן לקיזוז מחשבונית המס

באופן כללי, ניתן לקזז מע"מ מחשבוניות מס ללא קשר למטרות לשמן הוצאו ההוצאות, וזאת בהתאם למספר תנאים שנקבעו ומפורטים להלן:


1. האם מדובר על חשבונית מס ? במידה ואין מדובר בחשבונית מס למעשה אין מה לקזז (הוצאות כגון: ארנונה, עמלות בנק, ביטוחים, משכורות לעובדים, ביטוח לאומי חלק המעסיק, קבלה מעוסק פטור, חשבונית עסקה וכדומה).

2. האם מדובר בהוצאה או רכוש קבוע שחל איסור לקזז מע"מ בגינם (ליסינג, רכישת רכב -למעט חריגים) ?

3. האם חשבונית המס רשומה על שם בית העסק? (למעט חשמל מעבודה מהבית שניתן שתהיה רשומה על שם בעל הבית).

4. האם חשבונית המס היא בגין עסקה פטורה ממע"מ, או בגין עסקה אשר שיעור המע"מ הינו 0 ? בגין עסקאות פטורות ממע"מ חל איסור לקזז מע"מ (כגון: עסקאות עוסק פטור, השכרה ומכירה בדמי מפתח וכדומה). בגין עסקאות אשר שיעור המע"מ הינו 0, תוכל לקזז מע"מ (כגון: הכנסות מפירות וירקות לא מעובדים, יצוא טובין וכדומה).

5. האם חשבונית המס הינה בגין טובת הנאה אשר העובד בעסקך קיבל ממך? כגון: יציאה לטיול במסגרת גיבוש חברתי, או לחילופין אוכל במקום העבודה. במקרים מסוג זה חל איסור לקזז מע"מ באופן חלקי/מלא.

6. מבחן השימוש העיקרי – האם עיקר השימוש של ההוצאה הינו לצורך עסקי או פרטי? במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי ניתן לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי ניתן לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. המקרים השכיחים האופייניים למצב זה הינם הוצאות טלפון נייד ואחזקת רכב. יש להוסיף ברישום החשבונאי את חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז לסכום ההוצאה הרלוונטית.

7. במידה והתנאים שפורטו לעיל מתקיימים במלואם ניתן לקזז במלואו את מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית המס.

סוגי הוצאות נפוצות ואחוז המע"מ הניתן לקיזוז בגינן

כמו כן, ניתן להרחיב את רשימת ההוצאות המוכרות בהתאם לאופי פעילות העסק ותחום עיסוקו.

יש לראות מאמר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד –

קראתם את הכתבה ועדיין יש לכם שאלות? אנחנו בפיינאלי קונטרול מתמחים בכל תחומי הפיננסים ונשמח לענות לכם על כל שאלה ! מלאו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם בהקדם!

שלכם,  יוליה לוי, רו"ח (ישראל, ארה"ב) וכל צוות פיינאלי קונטרול פיננסי בע"מ

תוכן עניינים

תכנים פיננסיים מרתקים מחכים לך בניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן