מהו דוח תזרים מזומנים וכיצד הוא יכול לסייע לעסק שלכם?

דוח תזרים מזומנים

חברות מובילות בתחום הפיננסי יודעות היטב כי הדוחות החשבונאים המוכרים כגון: דוח תזרים מזומנים, מאזן שנתי ודוח רווח והפסד, אינם מספקים תמונה מלאה בדבר הפעילות העסקית של פירמות, ואינם נותנים מענה לשאלות מהותיות המטרידות משקיעים פוטנציאליים, למשל: כיצד מקצה החברה את הכנסותיה? האם קיימים בקופתה עודפי הון נזילים? האם החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה ולעמוד איתנה בתקופות של מיתון ומשברים ענפיים? לשם כך נועד דוח תזרים מזומנים הכפוף לתקינה חשבונאית בינלאומית, ומטרתו לספק מידע אמין על תקבולי ותשלומי מזומנים של חברה במהלך תקופת מדווחת.

השאירו את פרטי הקשר שלכם ונחזור אליכם בהקדם כדי שתוכלו לקבל סוף סוף שליטה פיננסית

דוח תזרים מזומנים מאז ועד כיום

השימוש בדוח התפתח בשלהי שנות ה-80 של המאה ה- 20, עקב פערים בין מצבן הפיננסי של חברות כפי שהוצג בדוחות הכספיים, לבין מבחן המציאות. ניכר כי התעורר צורך במידע משלים על "התנהלות המזומן" של החברה, שיסייע לבנקים המלווים להימנע מסיכונים מיותרים, ולצמצם את החשיפה של בית העסק לפשיטות רגל וכניסה להליכי בוררות עסקית. מידע משלים זה מצוי כיום בכלל הדוחות של תזרים מזומנים, וניתן להציג אותו באופן שנתי או רבעוני – תלוי ברמת הקפדנות שלכם כבעלי עסקים.


ניתן לומר, אם כן, שתפקידו של דוח התזרים הוא להוות מראה המשקפת את הכנסות והוצאות המזומנים של בית העסק לאורך תקופה, על ידי הצגה ברורה ומפורטת של השינויים בין יתרת המזומנים במאזן של השנה הקודמת לבין היתרה הקיימת בשנה הנוכחית.

בכך, מאפשר הדוח לבעלי העסקים, לבנקים ולמשקיעים פוטנציאליים לעקוב מקרוב אחר ההתנהלות הכלכלית של החברה, ולהסיק מסקנות על עמידותה הפיננסית ויכולתה לייצר רווחים בעתיד. ניתן לצפות שדוח תזרים חיובי יסייע לקביעת תמחור ומחיר של מניות החברה בשווי גבוה יותר.

מה חשוב לדעת על דוח תזרים מזומנים?

הדוח מסווג את פעילות המזומן של בית העסק לשלוש קבוצות עיקריות:

  1. פעילות שוטפת מכירת מוצרים: רכישות מלאי, תשלומי מיסים.
  2. פעילות השקעה: תשלומים, תקבולים על נכסים לזמן ארוך.
  3. פעילות מימון: תשלומי הלוואות ודיבידנדים, הנפקת מניות.


דוח תזרים המזומנים מוצג בשתי שיטות עיקריות: השיטה הישירה המציגה את מקורות המזומן על בסיס מצטבר, והשיטה העקיפה אשר תחילה לוקחת את הרווח הנקי מדוח רווח והפסד ומבצעת ממנו ניכויים ותוספות.  השיטה העקיפה משמשת את מרבית החברות להצגת הפעילות השוטפת, בעוד שאת פעילות ההשקעה והמימון נהוג להציג בשיטה הישירה.


אם בכל זאת, לאחר קריאת כל המידע אודות דוח תזרים מזומנים, המספרים והנתונים המופיעים בדוח שכזה מעוררים בכם אימה ובלבול, תמיד תוכלו לפנות לשירותי ליווי עסקי, ובעזרתם תניעו את בית העסק שלכם  קדימה.

תוכן עניינים

תכנים פיננסיים מרתקים מחכים לך בניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן