בודק שכר

בודק שכר

אי אפשר להיות חשב שכר בלי להיות בודק שכר, להיות מעודכן בחקיקה, בפסיקות ובהסכמים שיש ללקוח.
לכן יש הרבה חברות שבנוסף לחשב השכר בחברה, מעסיקה מידי תקופה את שירותיו של "בודק שכר".
תפקידו לבחון את כל מערכת השכר בחברה, אופן רישום התלושים, בדיקה שמשולמים ימי הבראה/מחלה/חופשה כחוק וכו'. במקרה שהתגלו ליקויים- תפקידו לוודא שנותן השירות מתקן את הליקויים רטרואקטיבית והלאה תוך כדי תנועה ובקרה.

כאן בעצם נכנסת לתמונה האחריות המקצועית שלנו כנותני שירותי כספים, ליווי עסקי – מקובל לחשוב כי הצורך בביטוח אחריות מקצועית חל בעיקר על מקצועות "קלאסיים" כגון רפואה וכו' – אך אין כך הדבר, בשנים האחרונות אנו עדים לכמות תביעות הולכת וגוברת גם כנגד בעלי מקצוע ונותני שירותים נוספים, גם שלעיתים  הטעות נעשית בתום לב או מחוסר ידע – וכן, מנהל האכיפה נלחם קודם כל כדי להגן על האוכלוסיות החלשות שאינן מודעות לזכויות שלהן.
חשוב לנו לזכור – אסור לנו להיות ב"פעילות מנהל ההסדרה והאכיפה, או בתהליך שבו יוטל עלינו עיצום ממנהל האכיפה- זהו כתם אדום לתמיד !

לכן ככל שנעשה בקרה על עצמינו (ע"י בודק שכר, התעדכנות בחקיקה, פסיקות וכו' נהיה בהגנה !!

השאירו את פרטי הקשר שלכם ונחזור אליכם בהקדם כדי שתוכלו לקבל סוף סוף שליטה פיננסית

בדיקות תקופתיות הן ההגנה הכי טובה !

מה בודקים ?

 • קיום רישיון עבודה בפועל לארגון
 • בחינת התנאים שבהסכמי ההתקשות עם העובדים – כמו שכר יסוד מינימאלי
 • האם התלושים בחברה מופקים בשם ארגון שמעסיק אותם
 • עבדות נוער- אם הארגון מעסיק נוער- בדיקה שהנוער אינו מועסק מעבר לשעות המצוינות בחוק.
 • ניכויי שכר – האם הניכויים משכרם של העובדים יורדים בהסכמתם והאם הם מותרים ע"פ חוק.
 • הלנת שכר-האם השכר מועבר לעובדים במועד הקבוע בחוק-
 • הבראה- בדיקה האם משולמים דמי ההבראה במועד הקבוע בחוק ועל פי חוק/על פי צווי ההרחבה הרלוונטיים לארגון.
 • החזרי הוצאות- בדיקה שהעובדים קיבלו החזרי הוצאות כמו שקבוע בחוק ובהסכם העבודה ובדיקה שהסכומים מופיעים ברכיבי השכר בתלושי השכר.

ככל שבודק השכר יזהה ליקויים לכאורה במהלך בדיקותיו הוא יעדכן את מזמין השירות בכדי שיפנה לנותני השירותים הרלוונטיים (רו"ח/חשב שכר) לקבל הבהרות ותיקון הליקויים באופן מיידי.


הבודק יציג דוח בדיקה שבעיקרו מופיעים:

 • תיאור סביבת דיני העבודה והסיבות לבדיקה.
 • פרטים לגביי המדגם שנבחר והנושאים שנבדקו.
 • תכנית בדיקה.
 • פרטי העובדים שנבדקו, ממצאי התשאול ופירוט החישובים.

בודק השכר יאפשר לגוף המבוקר לתקן את הליקויים תוך זמן סביר, ע"י תשלום ההפרש למוסדות ו/או לעובדים בהתאם למהות ההפרש.
במידה והליקויים לא תוקנו בתוך זמן סביר, בטל הסכם ההתקשרות בין בודק השכר לארגון המזמין , ועל אחריותו לפנות לזרוע המנהל והאכיפה של זרוע העבודה.

היו מקרים בהם עובדים הקדימו את מעסיקם וגילו ליקויים במערכת השכר, הגישו תלונה על המעסיק/ארגון למנהל האכיפה של זרוע העבודה- במקרה כזה נפתח הליך נגד אותו מעסיק/ארגון , ואז זה גורר הליך שככל הנראה יביא איתו הטלת עיצומים על הארגון, עד שהארגון יוכיח שהליקויים תוקנו . אז יהיה אפשר לפנות לממונה על מנהל האכיפה לבקש הפחתה בהיטלים תוך כדי הוכחה וסיכום של בודק שכר שההפרה תוקנה. וזה מקום שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בו, זה פוגע בתדמית החברה ובשגשוגה במשך.

תוכן עניינים

תכנים פיננסיים מרתקים מחכים לך בניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן